Αυτόνομα Φ.Β. Συστήματα

Σύνοψη

Λύσεις αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών σας σε ηλεκτρική ενέργεια, σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο δίκτυο δεν είναι εφικτή, τόσο για οικονομικούς όσο και για πρακτικούς λόγους.

Μέσω των φωτοβολταϊκών πάνελ, η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια και αποθηκεύεται στις μπαταρίες μέσω του ρυθμιστή φόρτισης. Στη συνέχεια, η αποθηκευμένη ενέργεια περνά στον μετατροπέα τάσης όπου μετατρέπεται σε οικιακό ρεύμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος από τους μηχανικούς μας παρέχει την απαιτούμενη αυτονομία για τη λειτουργία του συστήματος ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

0

Loading...